+९७७ ०५७ ५२६२२६

उपत्यका पर्यटन कार्यालय

कार्यालयको नाम कार्यकारीको नाम ठेगाना टेलिफोन नं. मोबाइल नं. ईमेल वेबसाइट
उपत्यका पर्यटन कार्यालय, ललितपुर टंक भट्टराई सानोहात्तीवन, ललितपुर 01-5251547 9841346251 vto.moitfe@bagamati.gov.np Visit Site
Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

माननीय राज्यमन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्