+९७७ ०५७ ५२६२२६

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

कार्यालयको नाम कार्यकारीको नाम ठेगाना टेलिफोन नं. मोबाइल नं. ईमेल वेबसाइट
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, ललितपुर जिवनाथ पौडेल गोदाबरी, ललितपुर 9851205182 9856050557 frtc.moitfe@bagamati.gov.np Visit Site
Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

प्रवक्ता

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्