+९७७ ०५७ ५२६२२६

प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

Upload Date: 2021-01-18 05:47:23

Download फाईल Go Back
Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

प्रवक्ता

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्