+९७७ ०५७ ५२६२२६

नीति, कानून र ऐन

नाम डाउनलोड
बिभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६
प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६
Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

माननीय राज्यमन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्