+९७७ ०५७ ५२६२२६

नीति, कानून र ऐन

नाम डाउनलोड
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६
प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६
Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

प्रवक्ता

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्