+९७७ ०५७ ५२६२२६

परिपत्र

नाम डाउनलोड
राशन सुविधा सम्बन्धी
वन व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्ने बारे ।
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
बजार अनुगमन सम्बन्धमा ।
प्रादेशिक अनुगमन समिति सम्बन्धमा ।
औद्योगिक ग्राम सम्बन्धमा
आव २०७६।७७ को खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शन
IEE सम्वन्धि परिपत्र
Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

माननीय राज्यमन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्