+९७७ ०५७ ५२६२२६

कार्यालयहरु रुपान्तरण संचालन र व्यवस्थापन स्वीकृत २०७४-४-३१

Upload Date: 2021-01-18 05:52:16

Download फाईल Go Back
Executive Images

माननीय मुख्यमन्त्री एवम् उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्