+९७७ ०५७ ५२६२२६

परिषदको निर्णय

नाम डाउनलोड
कार्यालयहरु रुपान्तरण संचालन र व्यवस्थापन स्वीकृत २०७४-४-३१
Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

माननीय राज्यमन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्