+९७७ ०५७ ५२६२२६

प्रतिक्रिया फारम


तपाईंको गुनासो, सुझाव वा प्रतिक्रिया सीधा जिम्मेवार व्यक्तिलाई पठाइनेछ।

Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

माननीय राज्यमन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्