+९७७ ०५७ ५२६२२६

मन्त्रालयको प्रोफाईल २०७५

Upload Date: 2021-01-18 05:37:32

Download फाईल Go Back
Executive Images

माननीय मुख्यमन्त्री एवम् उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्