+९७७ ०५७ ५२६२२६

अधिकृतस्तर नवौ/दशौं तहको पदस्थापना/सरुवा/ काजको सूचना

Upload Date: 2021-10-06 13:15:58

Download फाईल Go Back
Executive Images

माननीय मुख्यमन्त्री एवम् उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्