+९७७ ०५७ ५२६२२६

आशय पत्र (EOI) सम्बन्धिको कार्य रद्य गरिएको बारे सुचना।

Upload Date: 2021-09-26 11:09:26

Download फाईल Go Back
Executive Images

माननीय मुख्यमन्त्री एवम् उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्