+९७७ ०५७ ५२६२२६

सूचना

नाम डाउनलोड
सरुवा निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना
सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८
बिभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६
सम्मान तथा पदक सम्बन्धमा
सूचना
सहभागी पठाईदिने सम्बन्धमा
पुरस्कारको लागि मनोनयन गर्ने सूचना
Seed Germination Testing उपकरण खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
Request for Expression of Interest
नवप्रवर्तन प्रस्ताव (startup idea) कार्यक्रममा सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि सिफारिश भएका आवेदन/प्रस्तावनको सूची


Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

माननीय राज्यमन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्