+९७७ ०५७ ५२६२२६

बोलपत्र

नाम डाउनलोड
Invitation for Electronic Bids(Tourism Development Project,Province 3)
Invitation for Re-Bids_Tourism Development Project_Province no. 3
पर्यटन विकाश आयोजनाको मिती २०७६।०७।०१ मा प्रकाशित खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना
Invitation for Electronic Bids, 2076-07-01, Tourism Development Project, Province- 3, Hetauda
Invitation for Bids for the procurement of Vehicle, 2076-06-17
Tourism Development Project,Province- 3, Hetauda, Invitation for Electronic Bids, 2076-06-16
Tourism Development Project,Province- 3,Hetauda,Correction Notice in Invitation for Bids
Tourism Development Project,Province- 3,Hetauda,Invitation for Electronic Bids


Executive Images

माननीय मुख्यमन्त्री एवम् उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्