+९७७ ०५७ ५२६२२६

बोलपत्र

नाम डाउनलोड
Invitation For Ebids (Procurement of Supply Delivery and Installation of Seed Germinator Moitfe/G/NCB-5/2076-77)
Invitation For Ebids(Procurement of Supply Delivery and Installation of Next Generation Gene Sequencer Moitfe/G/NCB-4/2076-77)
Invitation For Ebids(Procurement of Supply Delivery and Installation of Climate Change,Forest,Soil lab equipments and Chemical . Moitfe/G/NCB-3/2076-77)
Invitation for bids
Notice For Shortlisted Consultants and Request for Proposal(TDP Hetauda)
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्वन्धि सूचना(पर्यटन विकाश आयोजना)
Tourism Development Project Hetauda _Invitation for E-bids
Invitation for Electronic Bids(Tourism Development Project,Province 3)


Executive Images

माननीय मुख्यमन्त्री एवम् उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्