+९७७ ०५७ ५२६२२६

Invitation For Ebids (Procurement of Supply Delivery and Installation of Seed Germinator Moitfe/G/NCB-5/2076-77)

Upload Date: 2021-01-24 05:59:31

Download फाईल Go Back
Executive Images

माननीय मुख्यमन्त्री एवम् उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्