+९७७ ०५७ ५२६२२६

सम्पर्क अनुरोध


तपाईंको सन्देश अनुरोध चाँडै जवाफ दिईनेछ

नक्शामा हामीलाई खोज्नुहोस्


Executive Images

माननीय मन्त्री

Executive Images

माननीय राज्यमन्त्री

Executive Images

सूचना अधिकारी

०५७-५२६२२६|९८५५०७१६४५
आगामी गतिविधिहरु» थप हेर्नुहोस्
ठेगाना
  • बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर
  • उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
  • +९७७ ०५७ ५२६२२६
  • moitfe.bagamati@gmail.com